Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Program

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan & Perbankan Islam) (UNISHAMS)

fakulti pengurusan & industri halal

Diploma in Technology Management (UTM)

fakulti pengurusan & industri halal

Diploma Pengurusan Muamalat

fakulti pengurusan & industri halal

Diploma Psikologi Kaunseling

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

Diploma in Tourism Management

fakulti pengurusan & industri halal

Diploma Pengajian Islam

fakulti pengurusan & industri halal

Diploma Komunikasi Media

Fakulti Teknologi & Kejuruteraan

Diploma in IT System Support

Fakulti Teknologi & Kejuruteraan

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

Diploma Pendidikan Islam Sekolah

Fakulti Pendidikan & Pembangunan Manusia

Diploma in Computer Network

Fakulti Teknologi & Kejuruteraan

Diploma Pengurusan Industri Halal

Fakulti Pengurusan & Industri Halal

Diploma in Halal Product Manufacturing

Fakulti Pengurusan & Industri Halal

Diploma in Business Studies (UiTM)

Fakulti Pengurusan & IndusTri Halal

Diploma in Accountancy (UiTM)

Fakulti Pengurusan & Industri Halal

Diploma Pengurusan Perniagaan

Fakulti Pengurusan & IndusTri Halal

Diploma Perakaunan

Fakulti Pengurusan & IndusTri Halal

Diploma in Graphic Design

Fakulti Teknologi & Kejuruteraan