Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Diploma Psikologi Kaunseling

Maklumat Utama

Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi.

 Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling. Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

Prospek Kerjaya

PELUANG KERJAYA :
Bidang Kaunseling ; Kaunselor di Sektor Swasta & Kerajaan, Motivator, Pegawai AADK
– Bidang Pengurusan/Industri & Organisasi ; Pegawai HR, Pegawai latihan / penyelidikan /
Pembangunan / Perangkaan, Pemasaran Bank dll organisasi & Pegawai Penasihat Kredit (AKPK)

– Bidang Sosial ; Pegawai Kebajikan Masyarakat,Pegawai Pembangunan, PegawaiPerhubungan Awam

– Bidang Perkembangan ; Pensyarah Pendidikan Awal Kanak2/Psikologi/Kerja Sosial, Guru tadika/
Pendidikan Khas, Pegawai Pendidikan Khas, Pegawai Perunding keluarga & Pegawai Penasihat.


PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Boleh sambung ke peringkat ijazah Pendidikan Awal Kanak-kanak di UKM, UPM, UIA, UMS, UM, 
UPSI dan lain-lain.

* Syarat kemasukan Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek dan LULUS Matematik & Sains

Pengantar Psikologi

Teori Kaunseling dan Psikoterapi

Psikologi Perkembangan

Fiqh Ibadah

Etika dan Moral

Psikologi Fisiologi

Pengantar Statistik

Psikologi Personaliti

Pengajian Malaysia 2

Perinsip Bimbingan dan Kaunseling

Asas Keusahawanan

Teori Perkembangan Kerjaya

Teknik kaunseling

Metadologi Penyelidikan

Isu dan Etika dalam kaunseling

Proffesional Comunication 1

Bahasa Kebangsaan A/Pemikiran Kritis dan Kreatif

Modifikasi Tingkahlaku

Kaunseling Kelompok

Ujian dan Pengukuran dalam kaunseling

Dakwah dan Metadologi

Psikologi Industri dan Organisasi

Public Speaking

photo6264986353234194515-removebg-preview

Ujian Penaksiran Dalam Kaunseling

Kajian Lapangan / Pra Amali

Tasawur Islam

Kaunseling Pelbagai Budaya

Kaunseling Perkahwinan dan Kekeluargaan

Khidmat Sosial

Latihan Industri

Alumni Kami

Upload your SPM result here