Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Diploma Pengajian Islam

Maklumat Utama

Program ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

Prospek Kerjaya

PELUANG KERJAYA :
– Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan, Hakim Syarie, Peguam Syariah, Pegawai Penguatkuasaan, Pegawai Hal Ehwal islam,

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-
– Bidang yang boleh sambung tertumpu kepada 3 bidang utama pengajian islam iaitu
Shariah, Usuluddin dan Bahasa Arab
– Kelebihan kepada pelajar lepasan STAM untuk sambung ke Timur Tengah.Selain itu
bidang lain yang seperti Ijazah Sarjana Muda Undang-undang, Da’wah & Pengurusan
Islam, Shariah Gunaan.

* Syarat kemasukan Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian termasuk pengajian islam dan LULUS Bahasa Malaysia

 Fiqh Ibadat

   Pengenalan Bahasa Arab 1

   Asas Aqidah

   Hadith

   Ulum Al Quran

   Pengenalan Tajwid & Hafiz Al Quran

   Pengenalan Hadharah Islamiyyah

Pengenalan Ilmu Nahu

   Hadith Hukum

   Pengenalan Usul Fiqh

   Mustolah Hadith

   Aqidah

   English for Academic Purposes 1

   Tajwid & Hifz Al Quran

Media Design and Publishing 

New Media & Social Network

Basic Broadcasting

Media Writing

Keusahawanan

English for Academic Purposes II

 Sarf

   Pengantar Ilmu Tafsir

   Tarikh Tasyri’

   English for Academic Purposes III

   Bahasa Kebangsaan

   Pengenalan Fiqh Perbandingan

   Pengenalan Teknologi Maklumat

   Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 2

photo6264986353234194515-removebg-preview

Fiqh Munakahat

Introduction of Balaghah

Tafsir Ahkam 

Siasah Syaríyyah

Komunikasi Profesional

Islamic Management
Property / Fiqh Muqoran

Tajwid & Hifz AQuran  Juzu’ III

Fiqh Jinayat

   Balaghah

   Qawaid Fiqhiyyah

   Faraidh

   Application of Information Technology

   Tajwid & Hifz Al Quran – Juzu’ 4

Alumni Kami

Upload your SPM result here