Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Diploma in Halal Product Manufacturing

Maklumat Utama

Diploma ini memberi tumpuan kepada pembangunan, pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di pelbagai industri yang berbeza di Malaysia, terutamanya dalam operasi pengeluaran dan pengurusan. Ia adalah satu disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat mengembangkan dan mencipta produk Halal baru termasuk makanan dan bukan makanan. 

Pelajar dapat menunjukkan pengetahuan, kefahaman dan keupayaan untuk menyediakan produk halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan segmen industri halal di Malaysia. 

Pelajar juga akan lebih bersedia untuk memainkan peranan di masa hadapan sebagai eksekutif halal atau usahawan halal dalam ekonomi dengan membina asas kukuh dalam pengetahuan industri halal dan kemahiran penting yang berkaitan di pelbagai sektor industri halal.

Prospek Kerjaya

PELUANG KERJAYA :
– Food & Beverage (F&B) Managers, Food Retails Managers, Restaurant Managers, Halal Auditor, Halal Executive, Halal Butcher, Halal Product & Services Entrepreneur, Quality Controller, Health Inspector/dietary controller, Halal Enforcement Officer & Quality assurance 
personnel

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN
 Pelajar boleh sambung di Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu,
 Universiti Teknologi Mara, USIM dan lainlain.

* Syarat kemasukan Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam mana-mana subjek dan LULUS Matematik & Bahasa Arab (Syarat Lulus Bahasa Arab akan diganti dengan SIJIL INTENSIF BAHASA ARAB.

Fiqh Tathir

Pengantar Halal & Haram Dalam Islam

Ko-kurikulum

Bahasa Arab 1

Introduction to Halal Industry

Computing Technology

Usul Fiqh

Introduction to Manufacturing

Halal Legal Control

Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

Business Communication I

Mathematics for Manufacturing

Fiqh Muamalat

Halal Malaysian Standard & Certification Procedure

Qawaid Fiqhiyah

Pengajian Malaysia 2

Business Communication II

Manufacturing Drawing

Unit Operation

Food Preservation

Halal Ingredients & Additives in Manufacturing

Halal Supply Chain & Logistics

GMP & HACCP

Etika & Moral

Halal Cosmetics and Pharmaceutical

Asas Keusahawanan

Halal Product  Processing Technology

Bussiness Accounting and Costing

photo6264986353234194515-removebg-preview

Khidmat Sosial

Islamic Financial System

Halal l Auditing & Trouble Shooting in Manufacturing

Product Development & Innovation

Halal and Quality Assurance in Manufacturing

Introduction to OSH & Legislation

Latihan Industri

Alumni Kami

Upload your SPM result here