Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Maklumat Utama

Merupakan bidang yang mempunyai kebolehpasaran yang tinggi dalam sektor industri mahu pun akademik yang berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam pendidikan dan penjagaan awal kanak-kanak yang menyentuh perkembangan psikologi, pengurusan, keusahawanan dan disiplin lain.

Pembelajaran secara teori juga  praktikal yang aktif memberikan nilai tambah dan kemahiran kepada pelajar untuk memahami amalan dan aplikasi sebenar di industri kanak-kanak. Kurikulum Diploma Pendidikan dan Asuhan Awal Kanak-Kanak direka sesuai dengan teknik pengajaran kreatif juga meraikan fitrah kanak-kanak dalam konsep perkembangan menyeluruh.

Prospek Kerjaya

Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan/Asuhan, Keusahawanan (Tadika/Taska),
Pengurusan Pendidikan, Psikologi Kanak-kanak, Pelukis atau penulis buku cerita kanak-
kanak, Pereka alat bantu mengajar dan permainan kanak-kanak, Penolong pegawai
pendidikan,Penolong pegawai kebajikan masyarakat (kanak-kanak).


PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-

– Boleh sambung ke peringkat ijazah Pendidikan Awal Kanak-kanak di UKM, UPSI, UNITAR,
UMS, KUIS, KUIM, MSU dan lain-lain.

*Syarat kemasukan TIGA (3) kredit mana-mana mata pelajaran

Basic English

Etika dan Moral

Pengenalan Teknologi Maklumat

Pengenalan Kepada Falsafah & Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak

Pengenalan Kepada Teori Perkembangan Kanak-kanak

Isu-isu Semasa Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

Intermediate English

Pengajian Malaysia 2

Pendekatan Bermain Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

 Pengurusan & Pentadbiran Pendidikan Awal Kanak-kanak

 Asas-asas Pendidikan Islam & Moral Awal Kanak-kanak

 Merangsang Sosio Emosi Awal Kanak-kanak

Bahasa Kebangsaan / Pengantar Pemikiran Kreatif dan Kritis

Professional Communication 

Pendidikan Nutrisi, Kesihatan & Keselamatan Kanak-kanak

Aplikasi Teknologi dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

 Penyediaan Pusat Jagaan/ Asuhan Yang Berkualiti

 Penjagaan Bayi dan Kanak-kanak yang Berkualiti

Ekspresi Seni & Kreativiti Kanak-kanak

Pendidikan Sains & Numerasi Awal Kanak-kanak

Perkembangan Bahasa & Literasi Awal Kanak-kanak

Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak

Merangsang Perkembangan Fizikal Awal Kanak-kanak

Khidmat Sosial 

photo6264986353234194515-removebg-preview

Pengesanan Kanak-kanak Berkeperluan Khas

Mengurus Tingkah Laku Kanak-kanak

Penyeliaan Dalam Persekitaran Awal Kanak-kanak

Amalan Musikal Dalam Meningkatkan Perkembangan Kanak-kanak

Merangsang Perkembangan Kognitif Kanak-kanak

Keusahawanan 

Latihan Industri

Alumni Kami

Upload your SPM result here