Kolej UNITI Port Dickson
06 -6020303
admin@jommasukuniti.com

Diploma Pengurusan Industri Halal


Maklumat Utama

Diploma Pengurusan Industri Halal memberi tumpuan kepada pembangunan pengetahuan dan pelaksanaan amalan halal di industri yang berbeza di Malaysia terutama operasi perkhidmatan makanan dan pengurusan serta penyediaan perkhidmatan terbaik kepada tetamu. Ia adalah disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan kebolehan dalam menyediakan perkhidmatan halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan gambaran industri halal di Malaysia. Pelajar akan dipersiapkan dengan asas yang kukuh Eksekutif Halal dalam pelbagai bidang di industri Halal

 

 

Prospek Kerjaya

PELUANG KERJAYA :
– Bidang kerjaya merangkumi sektor Pendidikan, Pengilangan atau Perkhidmatan
(makanan atau bukan makanan)
.
– 
Selain itu, graduan boleh memilih kerjaya sebagai Audit Halal, Eksekutif Halal,
Penyembelih
 Halal, Produk & Perkhidmatan Halal, Usahawan, Pengawal Kualiti,Inspektor Kesihatan/Pengawal Pemakanan, Pegawai Penguatkuasa Halal, Pengurus restoran, Pengurus Peruncitan Makanan.

PELUANG MENYAMBUNG PENGAJIAN :-
– 
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal KUIS / UiTM (lulus Bahasa Arab SPM) atau Ijazah Pengurusan, Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Makanan [UiTM]Sarjana Pentadbiran Muamalat (Produk Halal) [USIM]Sarjana Pengurusan Produk Halal [UPM, Doktor Falsafah (PhD) Industri Halal [UIAM] dan lain-lain.

* Syarat kemasukan – Lulus SPM dengan 3 kredit kepujian dalam manamana subjek dan LULUS Matematik & Bahasa Arab (Syarat Lulus Bahasa Arab akan diganti dengan SIJIL INTENSIF BAHASA ARAB bagi pelajar yang tidak mengambil Bahasa Arab peringkat SPM)

 Akidah Islamiyyah

   Pengantar Halal dan Haram dalam Islam

   Ko-kurikulum

   Bahasa Arab Perdagangan I

   Principle of Management

   Fundamentals of Information Technology

 Usul Fiqh

   Bahasa Arab Perdagangan II   

   Business Communication I

   Bahasa Kebangsaan

   Pengantar Pemikiran Kritis dan Kreatif

   Asas Keusahawanan

   Fundamentals of Halal Industry

   Halal Law and Regulations

Qawaid Fiqhiyyah

  Business Communication II

  Fiqh Al-Tathir

  Sanitation and Hygienic Practice

  Halal Quality and Certification Procedure

  Etika dan Moral di Malaysia

Introduction to Halal Ingredients in Food Processing

  Halal Slaugthering

  Pengajian Malaysia 2

  Fiqh Muamalat

  Islamic Organizational Behavior

  Islamic Financial System

photo6264986353234194515-removebg-preview

Supplementary Operation in Processing Halal Ingredient

  Halal Industry Services

  Halal Cosmetics and Pharmaceuticals

  Halal Internal Auditing

  Ekonomi Islam

  Halal Marketing

  Khidmat Sosial

Latihan Industri

Alumni Kami

Upload your SPM result here